Πληροφορίες σύνδεσης

*********************************************
* Έλεγχος ταχύτητας. Παρακαλώ περιμένετε... *
*(μετά τον έλεγχο ταχύτητας πατήστε [Enter])*
*********************************************

streaming 4096 Kb...